Kurs Asystenta Rodziny

Redakcja

24 marca, 2024
Zapraszamy na kurs Asystenta Rodziny – zawód pełen satysfakcji, dający możliwość przyczynienia się do poprawy życia licznych rodzin. Kurs zostanie zorganizowany, gdy zgromadzimy przynajmniej 10 zainteresowanych uczestników. Asystent Rodziny to specjalista, który wspiera rodziny w różnych aspektach ich życia, pomagając im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz wypracować zdrowe i harmonijne relacje między członkami rodziny. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Podczas kursu uczestnicy poznają m.in.:

  • Podstawy prawne i zasady działania systemu pomocy społecznej w Polsce.
  • Metody pracy z rodzinami, w tym diagnozowanie potrzeb, planowanie wsparcia oraz monitorowanie postępów.
  • Techniki komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
  • Zasady współpracy z innymi instytucjami i specjalistami, takimi jak pedagodzy, psychologowie czy terapeuci.
  • Aspekty psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania rodziny, w tym rozwój dzieci i młodzieży, wzorce wychowawcze oraz dynamika rodzinna.
Po ukończeniu kursu Asystent Rodziny może pracować zarówno w instytucjach publicznych, takich jak ośrodki pomocy społecznej czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak i prywatnych organizacjach pozarządowych, fundacjach czy stowarzyszeniach.

Asystent Rodziny zajmuje się m.in.:

  • Udzielaniem wsparcia rodzinom w sytuacji kryzysowej, np. w przypadku choroby, utraty pracy czy konfliktów wewnętrznych.
  • Pomocą w uzyskaniu dostępu do świadczeń i usług socjalnych, takich jak zasiłki, mieszkania socjalne czy terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Organizowaniem zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także warsztatów dla rodziców.
  • Wspieraniem rodziców w wypracowaniu skutecznych strategii wychowawczych i radzenia sobie ze stresem związanym z opieką nad dziećmi.
  • Pomocą rodzinom w nawiązywaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, w tym sąsiadami, szkołą czy miejscem pracy.
Kurs Asystenta Rodziny to inwestycja w Twoją przyszłość zawodową oraz możliwość przyczynienia się do poprawy jakości życia wielu rodzin. Dołącz do nas i zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci wspierać rodziny w realizacji ich potrzeb i aspiracji, a także przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak przemoc w rodzinie, alkoholizm czy wykluczenie społeczne. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursie na Asystenta Rodziny, zgłoś się już dziś i dołącz do grona specjalistów, którzy mają realny wpływ na życie wielu rodzin.

Polecane: