ASYSTENT RODZINY

Spotkania asystentów rodziny

Artykuły

29 czerwca 2016

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny

Tegoroczny V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny odbędzie się 12-13 września 2016 roku w Gdyni. Temat przewodni Zlotu to „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych”. Z analizy praktyki, wynika bowiem potrzeba jasnego podziału przedstawicieli służb społecznych, na tych wspierających rodzinę i tych, którzy działają w ochronie dzieci, oddzielenia działań z zakresu profilaktyki i wspierania rozumianego jako wzmocnienie rodziny z wykorzystaniem jej zasobów wewnętrznych i zewnętrznych od interwencji. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji i program - dostepne na stronie www.zlot.mopsgdynia.pl

ZAPRASZAMY!

IV Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

IV Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Warszawa 2015 

 23-25 września 2015 r.

Czytaj więcej o: IV Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Relacja z wydarzeń dotyczących asystentury rodziny

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Zlotów jest Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie, m.in. od 2010 roku szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz innych pracowników służb społecznych. Współorganizatorem jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od czternastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych. Współorganizatorem II Zlotu było Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava”. Gospodarzem i współorganizatorem III Zlotu było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, ROPS i UM w Białymstoku.

Czytaj więcej o: Relacja z wydarzeń dotyczących asystentury rodziny