ASYSTENT RODZINY

Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.

Monografia z rekomendacjami metodycznymi i organizacyjnymi autorstwa Izabeli Krasiejko, napisana w konsultacji i wydana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.