ASYSTENT RODZINY

Dobre praktyki w zakresie asystentury

3 lutego 2016

Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS jest zainteresowany opublikowaniem na stronie Ministerstwa opisu dobrych praktyk w zakresie asystentury w danej gminie - połączenie modelowej idei asystentury z rozwiązaniami lokalnymi prowadzącymi do efektywnego wsparcia rodzin z dziećmi.

Opracowania będą zbierane na poziomie województwa.

Jeśli będzie potrzebna wczesniejsza konsultacja proszę o przesłanie pytań i/lub opracowań na adres ikrasiejko@interia.pl

dr hab. Izabela Krasiejko

 

Proponuję przykładowy schemat opisu dobrych praktyk dotyczących realizacji asystentury rodziny w danej gminie:

1. Wprowadzenie.
2. Usytuowanie asystentury gminie oraz w strukturze danej instytucji/organizacji. Liczba asystentów rodziny, ich wykształcenie, przygotowanie zawodowe, odbyte kursy, superwizja.
3. Beneficjenci – czy rodziny dobrowolne, nakłaniane np. przez pracowników socjalnych, przymuszone przez sąd, ilość rodzin na 1-go asystenta. Jeśli nakłaniana i przymuszone to jak asystent buduje relację współpracy?
4. Rozumienie roli i zdań asystenta rodziny przez kadrę kierowniczą jednostki i asystentów rodziny.
5. Opisać dominujące działania w pracy asystentów rodziny, w tym działania bezpośrednie z rodziną, na rzecz rodziny, działania grupowe z rodzinami (unikatowe pomysły na różne formy pracy z rodziną, opisy metodycznych działań, stosowanej dokumentacji).
6. Organizacja pracy asystentów ( czy pracują w zespole, forma zatrudnienia, finansowanie stanowisk i działań asystenckich, ciągłość zatrudnienia).
7. Współpraca z władzami gminy, innymi służbami społecznymi, organizacjami, osobami fizycznymi, czyli opis tzw. interesariuszy zewnętrznych. Pomysły na angażowanie ich we współpracę.
8. Efekty w pracy asystentów, duże i małe sukcesy.
9. I inne dane wg. pomysłu.